mawebdesignkft@gmail.com

+36705252257

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Felek

Szolgáltató: [Szolgáltató neve és címe]

Fogyasztó/Vevő: [Fogyasztó/Vevő neve és címe]

2. Általános rendelkezések

2.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a felek közötti jogviszony alapvető feltételeit, amelyek az internetes vagy más elektronikus úton kötött szerződésekre, illetve szolgáltatásokra vonatkoznak.

2.2. Az ÁSZF rendelkezései kiegészítik, és nem helyettesítik a jogszabályokat, és minden esetben azokat is figyelembe kell venni.

3. Szolgáltatás leírása

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások részletes leírása és jellemzői minden esetben a Szolgáltató honlapján vagy egyéb hivatalos tájékoztatón találhatók.

3.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások leírását és jellemzőit előzetes értesítés nélkül módosítsa.

4. Regisztráció és szerződéskötés

4.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges, amely során a Fogyasztó köteles valós és pontos adatokat megadni.

4.2. A regisztrációval és a Szolgáltató által elfogadott felhasználási feltételek elfogadásával a Fogyasztó a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5. Díjak és fizetési feltételek

5.1. A Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak és azok részletei minden esetben a Szolgáltató általános díjszabásában kerülnek rögzítésre.

5.2. A díjakat a Fogyasztó a Szolgáltató által elfogadott módon köteles kifizetni.

6. Szállítás és teljesítés

6.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a Fogyasztóval megállapodott határidőre és módon nyújtja.

6.2. Amennyiben a szolgáltatás elektronikus úton kerül nyújtásra, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő technikai hibákért, amelyek a harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából adódnak.

7. Felhasználói kötelezettségek

7.1. A Fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy az általa használt eszközök és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások biztonságosan használhatók legyenek.

7.2. A Fogyasztó felelős azért, hogy ne zavarja meg a Szolgáltatás működését és más Felhasználók jogait.

8. Felelősség és jótállás

8.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Fogyasztó által okozott vagy a Fogyasztó által szenvedett károkért, amelyek az ÁSZF-ben foglaltak megsértéséből erednek.

8.2. A Szolgáltató jótáll a szolgáltatások minőségére és megfelelőségére, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt előírják.

9. Adatvédelem

9.1. A Szolgáltató köteles gondoskodni a Fogyasztó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelméről, az adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint.

9.2. A Szolgáltató kizárólag az adatvédelmi szabályzatában foglalt célokra használja fel a személyes adatokat.

10. Vitarendezés

10.1. A Szolgáltató és a Fogyasztó minden vitát elsősorban tárgyalások útján igyekeznek rendezni.

10.2. Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre, a vitát a Felek egyetértésével kijelölt bíróság elé terjesztik.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A jelen ÁSZF hatálya kizárólag a Szolgáltató és a Fogyasztó közötti jogviszonyokra terjed ki.

11.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF feltételeit előzetes értesítés nélkül módosítsa.

12. Hatályba lépés

12.1. Az ÁSZF hatálybalépése a Szolgáltató általi közzététel napján következik be.