mawebdesignkft@gmail.com

+36705252257

 

**Általános Szerződési Feltételek**

**1. Általános rendelkezések**

1.1. **Definíciók**

– Az “Eladó” kifejezés az alábbi személyt vagy vállalatot jelenti: [Eladó neve és címe].
– A “Vevő” kifejezés az alábbi személyt vagy vállalatot jelenti: [Vevő neve és címe].

1.2. **Alapvető meghatározások**

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: “ÁSZF”) célja, hogy szabályozza az Eladó és a Vevő között létrejövő szerződéses kapcsolatokat és ügyleteket.

**2. Szerződés tárgya**

2.1. Az ÁSZF alkalmazása minden olyan termék vagy szolgáltatás értékesítésére kiterjed, amelyet az Eladó a Vevő részére bármilyen formában elad vagy szállít.

2.2. A konkrét termékek vagy szolgáltatások leírása és ára minden esetben az értékesítési szerződésben kerül rögzítésre.

**3. Árak és fizetési feltételek**

3.1. Az árakat és a fizetési feltételeket minden esetben az értékesítési szerződés tartalmazza.

3.2. Az Eladó jogosult változtatni az árakon és a fizetési feltételeken, amennyiben erről előzetesen értesíti a Vevőt.

**4. Szállítás és teljesítés**

4.1. Az Eladó köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a szállítás a megállapított határidőre megtörténjen.

4.2. Az áru átadása és a teljesítési feltételek minden esetben az értékesítési szerződésben kerülnek rögzítésre.

**5. Jótállás és felelősség**

5.1. Az Eladó jótáll az értékesített termékek minőségére és működőképességére az érvényben lévő jogszabályok által előírtak szerint.

5.2. Az Eladó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a termék helytelen vagy szakszerűtlen használatából erednek.

**6. Személyes adatok védelme**

6.1. Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezelje, és azokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez használja fel.

6.2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Eladó adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

**7. Vitarendezés**

7.1. A Felek minden vitát és követelést elsősorban tárgyalások útján igyekeznek rendezni.

7.2. Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre, a vitát a Felek egyetértésével kijelölt bíróság elé terjesztik.

**8. Egyéb rendelkezések**

8.1. Az ÁSZF hatálya kizárólag a Felek közötti jogviszonyokra terjed ki, és bármely más fél számára nem teremt jogot vagy kötelezettséget.

8.2. Az ÁSZF módosítására kizárólag írásban tett egyértelmű megállapodás jogosít fel.

**9. Hatálybalépés**

Az ÁSZF hatályba lépése a Felek általi aláírását követően történik.